Chúng tôi luôn đặt khách hàng lên hàng đầu và cam kết tiếp nhận mọi khiếu nại liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Shop.

-Quý khách hàng cũng có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi vì tất cả các trường hợp bảo hành đều được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.

-Trong trường hợp có khiếu nại, chúng tôi cam kết giải quyết trong thời gian tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng. Nếu có bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào xảy ra, chúng tôi sẽ cùng quý khách hàng tự thương lượng để tìm ra giải pháp tốt nhất.