Xuất phát cách đây 5 năm với ngành ” Tạp hóa”  Hiện Tại Kỷ Tươi Shop Kinh doanh  nhiều mặt hàng, sữa bột, hàng sữa bỉm nhập khẩu, bách hóa.

Hiện tại với sự phát triển của thương mại điện tử để tiếp cận với nhiều khách hàng tiềm năng chúng tôi, mở thêm 3 cửa hàng trên 3 sàn thương mại điện tử và website.

LaZada – Sen Đỏ – Shoppe

 

Rất Vui lòng được Phục vụ quý khách hàng trên cả nước .