Cách Chọn size bỉm bobby, cách mặc và tháo bỉm

Cách Chọn size bỉm bobby:

bobby có 5 size, S (4~8kg), M (6~10kg), L (9~13kg), Xl (12~17kg), XXl (>16kg)

3 bước mặc và 2 bước tháo bỉm

 

 

bỉm bobby

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.