Masan

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Thương Hiệu
Masan Group là một trong những công ty lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam Những thương hiệu con chủ chốt của Masan Consumer bao gồm Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Omachi, Kokomi, Vinacafé, Wake Up, Kachi, Vĩnh Hảo...
Chin su
KoKoMi
omachi
Vina cafe

nam ngư
Wake up